Contact person

julie-350x350

Mgr. Julie Novotná
mba@cbuni.cz

Summary

One Year MBA degree

Intake November 2016

Price starts at 90000 CZK

Duration 12 months

Fulltime in 12+ weekends

Secondary school & 3 years of practice or BSc. degree equivalent

MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy

Aneb MBA in Diplomacy and International Relations je akreditované MBA vzdělání pro profesionály z oboru diplomacie a pro všechny, kteří se pohybují mezi obchodem a politkou na nejen domácí,ale i mezinárodní scéně. Naši lektoři jsou zkušenými profesionály.

Výuka probíhá o 12 víkendech během roku. Během roku studenti pracují na svých diplomových pracích. Nejbližší studium začíná v polovině února 2017 a končí v únoru 2018.  Studenti se mohou hlásit do konce ledna. Při požadavku pozdějšího nástupu, prosím kontaktujte nás.

Výhody studia MBA na CBU

Naše specializace jsou postavené tak, aby studentům skutečně pomohly v odborném kariérním rozvoji, a ne aby jim pouze dali titul MBA pomocí 0-3 workshopů a případně čtení desítek stran textu z online knih nebo sledováním videopřednášek. Naši studenti se každý seminář aktivně zapojují do diskusí o případových studiích a spolupracují při řešení úkolů zadaných lektorem po stručném přednesení teorie, přičemž udrží pozornost od rána do pozdního odpoledne. Obsahem konkurujeme násobně dražším MBA.

Lekce

V jakém jazyce chcete studovat?

 • První možností je kompletně v českém, anglickém nebo ruském jazyce.
 • Druhou možností je kombinovaná forma, což znamená přednášení v češtině, ale podkladové materiály a závěrečnou diplomovou práci v angličtině. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program.

Jaké Vás čekají semináře

 1. Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 2. Účetnictví a daně
 3. Marketing
 4. Řízení lidských zdrojů
 5. Management
 6. Právo
 7. Finanční krize (a jejich dopad na regulaci a hospodářskou politiku)
 8. Národní bezpečnost
 9. Evropská etiketa a protokol
 10. Evropská unie
 11. Mediace a vyjednávání
 12. Média a veřejná vystoupení

Níže naleznete detaily jednotlivých kurzů.

Proč studovat MBA na CBU?

MBA je program profesního vzdělávání během víkendů s minimem úkolů mezi lekcemi

Jsme přesvědčeni o tom, že manažeři, kteří chtějí skutečně získat MBA kvalifikaci na vysoké úrovni, budou raději studovat ve třídě, kde spolu mohou navzájem diskutovat, vyměňovat si své zkušenosti a poznatky například při práci ve skupinách, kde se provádí konkrétní úkoly zadané vyučujícími. To je také důvod, proč nenabízíme online MBA programy.

 • Studium probíhá v sobotu a v neděli od 9h do 17h; s hodinovou pauzou na oběd.
 • Ke konci vyučovacího dne (17h – 19h) je ještě prostor pro diskusi s vyučujícím (tento blok je již volitelný a záleží na požadavcích studentů).

Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez problémů udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie.

Nabízíme prémiové služby jako je zaznamenávání přednášek na YouTube a mnoho dalšího.

 • Nahrané přednášky na YouTube – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím je studentům umožněn přes e-learningový systém).
 • Po každé lekci zpřístupňujeme studentům také záznamy z přednášek ve formátu MP3.
 • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
  • Studenti mohou samozřejmě kontaktovat lektora prostřednictvím e-mailu, případně skype a dalších možností (navíc každý víkend existuje několik hodin určené jen pro diskusi s cílem zajistit osobní přístup).
 • Během celého víkendu je studentům k dispozici občerstvení.

Záruka kvality

 • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
 • Ke každému kurzu MBA nabízíme za určitých podmínek kurzy navíc, kterých se studenti mohou účastnit bez dodatečných nákladů. To proto, že spokojení studenti jsou pro všechny klíčem k úspěchu!
 • Všechny naše MBA programy jsou akreditovány.

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

Obsah jednotlivých kurzů programu MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy

Metodika výzkumu (psaní závěrečné práce a analýzy v Excelu)

Tento kurz byl navržen tak, aby vám poskytl informace umožňující napsání dobrého výzkumného projektu, a také zlepšení vašich znalostí programů Microsoft Word a Excel.

Tento kurz obsahuje dvě části: První část je věnována programu Microsoft Word, která se věnuje závěrečné práci a jejímu formátování, práci s citacemi a podobně. Lektor s vámi projde různé styly, pracujíce s odkazy a dalšími detaily programu Microsoft Word, takže si budete moci zopakovat důležité funkce formátování. Pro různé analýzy všichni používáme program Microsoft Excel. Z tohoto důvodu bude tématem sobotního odpoledne a celé neděle pokrytí všech témat od základních znalostí, jako jsou absolutní a relativní odkazy, přes více pokročilé vzorce, jako je VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, atd., k pokročilým funkcím jako jsou různé způsoby práce s externími daty (csv, tsv, html, tabulky php, databáze (OLAP, OLTP, import dat, interpretace – „RAW“ dat, kontingenční tabulky, kontingenční graf, PowerPivot ) a Power BI) … a mnoho dalšího. I pokud pracujete s programem Excel každodenně na pokročilé úrovni, je velice pravděpodobné, že se naučíte něco nového!

Účetnictví a daně (od daňového poradce)

Tento kurz je úvodem do základních konceptů a norem základních finančních účetních systémů. Několik důležitých konceptů bude studováno do detailu, včetně: účtování výnosů, zásob, dlouhodobých aktiv, současné hodnoty a dlouhodobých závazků. Kurz klade důraz na tvorbu základních finančních účetních výkazů – výkaz zisku a ztráty, účetní rozvahu a výkaz cash flow – stejně jako na jejich interpretaci, kterou by každý manažer měl umět zvládnout bez problémů. Nebojte se, malovat „téčka“ nebudete. Seminář je veden zkušeným daňovým poradcem.

Marketing

Lektor během kurzu přezkoumá a posoudí současné marketingové strategie, literaturu a praxi, aby vám poskytl komplexní pochopení marketingu a obchodní strategie. Budete učeni přemýšlet přístupem profesionálního pracovníka marketingu, číst a vyhodnocovat specializovanou marketingovou literaturu a aplikovat strategické marketingové koncepty do globální digitální ekonomiky.

Dozvíte se, jak přetvořit stálý proud potenciálních zákazníků v aktuální zákazníky, jak nalézt perspektivu pro vaše služby a přesvědčit je, že vaše společnost je tou, kterou z nějakého důvodu potřebují. Dozvíte se, jak se vám náklady na vaší reklamu můžou splatit pomocí nových tržeb a nárůstem obchodu, a jak dosáhnout jejich maximální návratnosti; dále jak ke svému prospěchu používat čtyři P marketingu. Jako pracovník v marketingu se také dozvíte, jak produkt (Product), cena (Price), místo (Place) a propagace (Promotion), definují vaší marketingovou strategii a nasměrují vás směrem k produktivní kampani.

Lidské zdroje

V tomto kurzu se zaměříme především na to, jak rozpoznat koho potřebujete a jak takové zaměstnance najít.

Management lidských zdrojů (Human Resources – HR) je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a vývojem lidských zdrojů. To tedy zahrnuje všechny způsoby řízení a analytické techniky používané v oblasti řízení lidských zdrojů a práci s lidmi v organizaci. Cílem tohoto kurzu je rozvíjet porozumění základních vlastností HR v každé organizaci a hlavních funkcí HR. Studie témat příkladů organizačního chování zahrnuje osobnost/dispozici, emoce a ovlivnění, motivaci, sociální koncepci a identitu, rozhodování a poznání, spravedlnost a důvěru, organizaci a náklonnost k práci, vůdcovství, skupiny a týmy, a organizační kulturu a klima. Témata příkladů v oblasti lidských zdrojů zahrnují tvorbu pracovních analýz, nábor, výběr, výcvik a vývoj, hodnocení výkonu, odměňování, kvalitu pracovního života, různorodost pracovních sil a strategické řízení lidských zdrojů. Kromě toho odborníci z lidských zdrojů působí také jako partneři dalších týmů kolegů, poslové strategie HR a prodejci služeb a produktů HR. Zabývají se angažováním pracovní síly s cílem zlepšit firemní hospodářské výsledky. Kurz je doslova prošpikován různými úkoly a případovými studiemi.

Management

Tento kurz objasní důležité manažerské dovednosti zapojené do řídících funkcí. Ukáže na konkrétní příklady toho, co se stane, pokud jsou klíčové principy řízení porušeny.

Studenti získají základní informace o řízení lidí a organizací, zvládání kritických situací, klíčové principy řízení a zajímavé tipy vyžadované ke zvládnutí několika typů řízení, jako je projektové řízení, strategické řízení, management informací a řízení lidských zdrojů.

Připraví studenty přijmout rozhodovací roli, jako je pozice vrcholných manažerů, a pomáhat jim, aby byly efektivními přispěvateli jakékoliv organizace bez limitu prostředí, strategie, struktury, kultury, umístění, úkolů, lidí a výstupů. Studenti projdou několik testovacích případů, které jim pomohou vypořádat se s mnoha situacemi, jež musí každý manažer zvládat. K tomu navíc studenti získají užitečné informace vztahující se k time managementu, které jim pomohou vypořádat se stresem, časovým omezením a sebeorganizací.

Právo

Právo je běžnou a výraznou stránkou každodenního života v moderních společnostech. Tento kurz zkoumá ústřední rysy práva jako sociální instituce a jako rys lidové kultury. Budeme zkoumat povahu práva jako soubor společenských systémů, ústřední aktéry v systémech, právní úvahy a vztah právní formy a uvažování ke společenské změně. Zaměříme se na Českou republiku a předvedeme jí v evropském kontextu. Kurz klade důraz na vztah mezi obchodními partnery zahrnující vyjednávací schopnosti, a také na nejdůležitější právní předpisy, jež se odráží v obchodních smlouvách, včetně důsledků jejich opomenutí.

Finanční krize (a jejich dopad na regulaci a hospodářskou politiku)

Tento kurz poskytuje všeobecný přehled o finančních trzích, hospodářských cyklech, krizích a jejich dopadech na politiku a především ekonommiku. V kurzu budou přiblíženy jak základy o vztahu výnosu, rizika a likvidity, přes efektivitu trhů aoceňování akcií a dluhopisů, se dostaneme až k výnosové křivce, hospodářským cyklům, měnové a fiskální politice (a tomu jak úspěšně provádět její reformu) a především k politice hospodářské. Důležitým bodem bude také regulace a dohled nad finančním trhem.

V kurzu se budeme věnovat mnoha finančním krizím minulosti (jejich typologii, co k nim vedlo, jak se šířily a jak byly řešeny). Budeme se také věnovat šíření finančních krizí mezi trhy a státy. Probereme současnou ekonomickou situaci ve světě a její další vývoj.

Díky takto komplexnímu pohledu na hospodářskou politiku, finanční trhy a jejich vývoj v čase dojde k zasazení současného vývoje do kontextu hospodářských a politických cyklů a studenti porozumí souvislostem ve vývoji ekonomiky a politiky z dlouhodobějšího pohledu.

Národní bezpečnost

Diplomacie je jedním z opatření k zajištění národní bezpečnosti. Tento kurz vám pomůže pochopit pojímání bezpečnosti v celosvětovém kontextu, koncepci národní bezpečnosti danou vládou a základní terminologii. Studenti budou studovat práva a svobody konceptu národní bezpečnosti a budou vedeni k získání schopnosti diskutovat témata jako národní svrchovanost, nezávislost, dopady přijatých opatření a další. Studenti se seznámí s nástroji bezpečnostního managementu, jako jsou: politická moc, ekonomická a vojenskou síla, diplomacie a mezikulturní vyjednávání. Studenti se seznámí s aktuální situací teroristických hrozeb, migrací, typologií kolektivního násilí, konflikty a možnostech výzkumu a jeho výsledcích.

Evropská etiketa a protokol

Tento kurz ujasní rozdíly mezi protokolem a etiketou v evropském prostředí. Dozvíte se protokolární postupy, jak přijímat vysoké úředníky a používat tituly. Svět etikety a protokolu je tak jemný a přesto velmi podstatný a rozhodující. Diplomat mistrně zvládá principy společenské konverzace, principy stolování, oblékání, faux pax, pronášení krátkých projevů a přípitků s důrazem na vhodné načasování a strukturování. Studenti se budou orientovat v organizační struktuře velkých událostí jako jsou společenské akce. Kurz ukáže, jak se připravit na pracovní schůzky, inaugurace a vzpomínkové akce a mnoho dalšího. Správné vyhodnocení protokolárních událostí je nedílnou součástí celého procesu.

Evropská unie

Kurz začíná krátkým seminářem o historii Evropské unie. Znát základní historické mezníky je nezbytné pro všechny zástupce a pomáhá hlouběji pochopit strukturu Evropské unie, její prohlášení a poslání v celosvětovém kontextu. Studenti se orientují v evropském právu a současných politikách, a dozví se o struktuře EU, procesu rozhodování, smlouvách EU a funkcích institucí založených EU. Kurz ukazuje strukturu evropských fondů, financování a rozpočtů EU, tok financí a její ekonomický vliv. Budeme diskutovat o různých krizích EU, budoucnosti EU a o otázkách národní suverenity členských zemí EU.

Zprostředkování a vyjednávání

Tajemství dobře uzavřeného obchodu či spolupráce spočívá ve správném způsobu jednání. Tento kurz odhalí techniky a pravidla zprostředkování a vyjednávání, včetně esenciálních psychologických a sociologických hledisek. Budete ovládat hlavní fáze formálního zprostředkovávání a dozvíte se o právním rámci. Moderátor zachovává důvěrnost a utajení s přístupem k dosažení výsledků win-win. Kurz představí různé možné výsledky a postup, který k nim vede. Ukážeme vám, jak moderátor, jako třetí strana, předestírá oběma stranám nejvhodnější možné vyrovnání. Student si osvojí důležité zvládnutí posouzení konečné dohody.

Média a mluvení na veřejnosti

Kurz vám dá nahlédnout do rychle se měnícího prostředí médií a do tajemství dobře provedeného mluvení na veřejnosti. Způsob, jakým prezentujeme sami sebe a naše projekty má silný vliv na náš úspěch. Naučíme vás základy public relations (PR) a media relations (MR). Kurz vám odhalí základní nástroje pro komunikaci s tiskem, nástroje zvládání krize komunikace mezi lidmi a metody argumentace. Provedeme vás procesem mluvení na veřejnosti, jenž začíná řádnou přípravu vašeho projevu, včetně kompetence zdůraznit hlavní sdělení a cílové publikum. Řečník musí používat vhodná gesta, oblečení a způsob přednesení svého projevu. Naučíte se, jak oslovit své publikum a předpovídat jeho chování, jak hovořit v nepřátelském prostředí a dokonce překonat nepříznivé publikum.

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu s tím bude radit a pomáhat. Práce bude dlouhá cca 50 stran (obecně doporučená délka, záleží na obsahu). Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia.  Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělené CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: struktura blízká moderní diplomové práci, vytvoření business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Studenti dostanou šablonu ve formátu Word s dalšími radami a pravidly k formátování (které s nimi projde lektor během lekce metodologie výzkumu).

Získání titulu MBA

 • po absolvování víkendových seminářů
 • po odevzdání a obhajobě práce přd komisí (diskuse nad tématem)

Požadavky

 • Vyplněná smlouva o studiu
  • Maturita a manažerská praxe či vyšší vzdělání (Bc.)
 • Zaplatit školné ve výši Kč 90.000,- (také je možné platit ve splátkách)

Přístupové údaje do e-learningového systému Vám zašleme po provedení platby.

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

MBA in Diplomacy and International Relations

MBA is studied during three trimesters in a year (Fall, Winter and Spring starting in November, January and April respectively) for 12 weekends (4 weekends per trimester). During second trimester a student starts to work on final thesis. Lectures spread from November till June.

MBA in Diplomacy and International Relations designed for experts and managers working in local and international politics, security forcesm managing international issues, lobby, international business and many more. Our lecturers are experienced professionals from whom you can learn all the sector specifics.

Date of nearest intake is mid-February 2017. Studies take two semesters (program ending February 2018). You can send applications (filled and signed study contract) till Mid-January. Please contact us if you want to enroll to our MBA programme after this date.

Lectures

There are two language options of this programme:

 1. first option is completely in Russian or English language or
 2. in combined form for audience speaking Czech and understanding English. This group has all study materials in English, writes a diploma thesis in English (Czech is also possible, contact us to learn about benefits of writing it in English), but all lecturers speak Czech during the lectures so it is easy to keep attention for non-native speakers.

You will need to complete the following lectures during 12 weekends:

 1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
 2. Accounting
 3. Marketing
 4. Human Resources
 5. Management
 6. Law Course
 7. Financial Crises (impact on economics and politics)
 8. National Security
 9. European etiquette and protocol
 10. European union
 11. Mediation and negotiation
 12. Media and Public speaking

See detailed course descriptions below.

Request more information

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

Why MBA at CBU?

Fulltime courses during weekends

We are sure that managers who are serious about their MBA qualification prefer to study in a classroom, discuss with each other, exchange experiences, or work in groups to accomplish specific tasks given by the lecturer. That is why we do not offer online MBA programes.

 • Students study on Saturday and Sunday from 9h to 17h with one hour of lunch-break.
 • During late afternoon (17h – 19h) is a time window for discussion with the lecturer (optional – based on student requests).

The morning and afternoon blocks are designed in such a way that students can keep their attention whole day and do not get bored. Typically with theory in the morning and case studies o learn using theory during afternoon.

Premium services as recorded classroom lectures at YouTube and much more

 • Recorded lectures onm YouTube – Every student may miss a lecture for business or private reasons and that is why we offer records of all lectures for replay by our students and upload them to YouTube (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • We also prepare podcasts in MP3 (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • NEO E-Learning platform – As a student you will use e-learning platform used by hundreds of schools and universities worldwide.
  • Students can contact lecturer through email or skype (each weekend there are several hours dedicated just for discussion to ensure personal approach).
 • Refreshments are available during whole weekend.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may attend at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.

MBA program syllabi:

Research Methodology (Dissertation writing)

This course has been designed to provide you with information to enable you write a good research project and also improve your knowledge of Microsoft Word and Excel.

In this course there are two parts: First part is devoted to Microsoft Word to primarily focus on writing final research project (the capstone project – comparable to typical diploma thesis). The lecturer will go through styles,  working with references and other details of Microsoft Word so you can repeat critically important formatting features. For typical analyses we all use Microsoft Excel and that is why it is the topic for the Saturday afternoon and whole Sunday to cover all topics from basic stuff as absolute and relative links, through more advanced formulas like VLOOKUP, INDEX, LOOKUP, MATCH, GETPIVOTDATA, SUBTOTAL, SUMIFS, IFERROR, etc. to advanced features as various ways of working with external data (csv, tsv, html, php tables, databases (OLAP, OLTP, data import, interpretation – Raw data, PivotTable, Pivot chart, PowerPivot), and Power BI)…and much more. Even if you work with Excel on a daily basis on advanced level, there is quite a good chance you will learn something new!

Accounting

This course is an introduction to the basic concepts and standards underlying financial accounting systems. Several important concepts will be studied in detail, including: revenue recognition, inventory, long-lived assets, present value, and long-term liabilities. The course emphasizes the construction of the basic financial accounting statements – the income statement, balance sheet, and cash flow statement – as well as their interpretation.

Marketing

This course will review and appraise contemporary marketing strategy, literature and practice to provide you with a comprehensive understanding of marketing and business strategy. You will be taught to think in the mindset of a professional marketer, read and evaluate specialist-marketing literature and apply strategic marketing concepts to the global digital economy.

You will learn how to produce a constant stream of potential buyers to convert into valuable customers. To find prospects for your services and convince them that your agency is the best. You will learn how to make your advertising pay for itself through fresh revenue and increased business and to get the maximum return on your advertising expenses. To use the Four P’s of Marketing to your advantage. As a marketer you will learn also Product, Price, Place and Promotion, define your marketing strategy and set you on course for a productive campaign.

Human Resources

Primarily, in this course, we focus on how to recognize whom you need and how to find the employee you need.

Human Resources (HR) Management is an area of processes in an organization that deals with a human resources management and development. It thus encompasses all management methods and analytical techniques applied in human resources management and the work with people in an organization. The aim of this course is to develop understanding of basic HR features in any organization and main functions in HR. Example topics of organizational behavior study include personality/dispositions, emotion and affect, motivation, social concept and identity, decision making and cognition, justice and trust, organization and work attachment, leadership, groups and teams, and organizational culture and climate. Example topics in HR encompass job analysis, recruitment, selection, training and development, performance appraisal, compensation, quality of work life, workforce diversity, and strategic human resource management. Besides that also human resource experts as partners to other team colleagues, messengers of the HR strategies and sales person of the HR services & products. Labor engagement to improve company economic results.

Management

This course will explain critical management skills involved in management functions. It will show on real examples what happens when key management principles are violated.

Students will get essential information about managing people and organization, dealing with critical situations, key management principles and interesting tips required to handle several types of management such as project management, strategic management, information management and human resource management.

It will prepare students to accept critical roles such as top managers and help them to be effective contributor to any kind of organization with no limit to environment, strategy, structure, culture, location, tasks, people and outputs. Students will go through several test cases that will help them deal with many situation every manager has to handle. On top of that, students will get useful information related to the time management that will help them deal with stress, time limitations and help them organize themselves.

Law course

Law is a common and yet distinct aspect of everyday life in modern societies. This course examines the central features of law as a social institution and as a feature of popular culture. We will explore the nature of law as a set of social systems, central actors in the systems, legal reasoning, and the relationship of the legal form and reasoning to social change. We will focus on the Czech Republic and putting it in European context. The course emphasizes the relationship between the business partners. Emphasis is placed upon developing a perspective, which views law as a practical resource, a mechanism for handling the widest range of unspecified social issues, problems, and conflicts, and at the same time, as a set of shared representations and aspirations.

Financial Crises

This course provides a general introduction into financial crises typology. Source of financial crises, speed of emergence, typology and management of financial crises including role of international bodies as International Monetary Fund, European Commission, European Central Bank and others. After explaining important macroeconomics terms, the whole course is about many case studies of various financial crises from the past and present times revisting their causes, similarities and differences. We will discuss impact of financial crises on business cycle, political cycle, elections, revolutions, implementing solutions by governments and central banks, labor markets, regulation, and much more. Important part of lecture will also cover financial crises contagion – spreading of a crises between markets and countries.

National Security

Diplomacy is one of the measures to ensure national security. This course will help you to understand to conceptualization of security in worldwide context, concept of national security given by government and basic terminology. Students will be taught about rights and freedoms of the concept of national security and will be leaded to gain ability to discuss issues as national sovereignty, independence, impacts of adopted measures and other). Students will meet tools of security management such as: political power, economic power and military might, diplomacy and cross-cultural negotiation. Students will learn about current situation of terrorism threats, migration, typology of collective violence, conflicts and possibilities of the research and its results.

European etiquette and protocol

This course clears up differences between protocol and etiquette in European environment. You will learn protocol procedure, how to receive high officials and use titles. World of etiquette and protocol is so delicate and still very substantive and crucial. A diplomat masters principles of social conversation, principles of dining, dress codes, coping with faux pax, delivering of short speeches and toasts emphasizing appropriate timing and structure. Students will orient in organisation structure of great events such as social events. The course will show how to prepare work meetings, inaugural events, memorial events and much more. Proper evaluation of protocolar events is inseparable part of the process.

European union

The course begins with short workshop of history of the European Union. To know essential historical milestones is necessary for all representatives, and helps to deeper understand EU structure, its statement and mission in worldwide context. Students will orient in European law and current policies and will learn about structure of the EU, decision making process, EU treaties and functions of institutions based in the EU. The course reveals structure of European funds, financing and EU budgets, flow of finance and its economic influence. We will debate various EU crises, future of the EU and discuss issues of national sovereignty of EU members.

Mediation and negotiation

The secret of well-concluded trade or co-operation lies in the proper manner of negotiation. This course will reveal techniques and rules of mediation and negotiation including essential psychological and sociological aspects. You will master main phases of formal mediation and learn about legal framework. A facilitator keeps confidentiality and secrecy with approach to reach a win-win outcomes. The course will picture possible various outcomes and the process which leads to them. We will show you how facilitator as a third party disputes possible settlements on both parties. Students will adopt important assessment of final agreement.

Media and Public speaking

The course will give you insight into fast changing environment of media and into secret of well-presented public speaking. The way how we present ourselves and our projects has strong effect on our success. We will teach you basics of public relations (PR) and media relations (MR). The course will reveal you essential tools of communication with press, tools of settlement crisis of communication among people and methods of argumentation. We will guide you through the process of public speaking. The process starts with proper preparation of your speech including competence to emphasize main message and target audience. A speaker has to use appropriate gestures, clothes and manner of delivery of his or her speech. You will learn to address your audience and predict its behaviour, speak in hostile environment and even overcome adverse audience.

The Capstone project (Master thesis)

Candidates are required to submit a capstone project on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

Possible forms

The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

 • a research based thesis (a dissertation with 30,000 words),
 • business plan,
 • case study or
 • report or
 • indeed a combination of elements of these.

Since many students chose typical Master thesis format (about fifty pages long text) we have prepared a TEMPLATE to be followed.

A tip for you

A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

Award of MBA

 • Complete all courses
 • Write a thesis
 • Thesis defense / student – committee discussion about the capstone project /

Admission process

 1. Fill in the Study application, pay 50 EUR application fee to our bank account.
 2. Send scan of signed application form and scan of receipt of payment of the application fee to mba@cbuni.cz. We will write you within few days.
 3. After that fill in the contract and send two signed copies to our address (one will be for you after the director will sign it) and a scan it and send it to mba@cbuni.cz.  Minimum Bachelor degree holder
 4. We will send you study confirmation and login to e-learning system when we receive first or full payment.

Request more information

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha