Contact person

julie-350x350

Mgr. Julie Novotná
mba@cbuni.cz

Summary

One Year MBA degree

Intake October 2017

Price starts at 90000 CZK

Duration 12 months

Fulltime in 12+ weekends

Secondary school & 3 years of practise or BSc. degree equivalent

Specializované MBA programy

Studijní programy akreditované v USA s institucionální akreditací CBU z Velké Británie

Profesní vzdělávací MBA programy celoživotního učení jsou určené ke kariérnímu či osobnímu rozvoji. MBA titul získaný na základě manažerské kvalifikace Vám pomůže vystoupat po kariérním žebříčku manažerských pozic, jak v soukromém, tak ve státním sektoru.

Rozsah a koncept výuky je pro každou instituci nabízející MBA studijní programy velice specifický a často se také odlišují druhem získané akreditace.

Vybrat si tu správnou školu, by koncept i kvalita výuky odpovídala Vašim, požadavkům může být opravdu těžké a proto jsou Vám naše dveře otevřené! Neváhejte přijít na konzultace se zástupci školy a poznat některého z našeho týmu lektorů! Kromě individuálních schůzek pořádáme den otevřených dveří na CBU – 29.6.2017, 17-20h, Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8.

Dozvíte se víc o studiu MBA a dostanete malou ochutnávku – přednášku z programu MBA Executive!

Studium začíná v říjnu 2017, přihlašte se včas!

Doporučujeme víkendové prezenční studium

Jsme přesvědčeni o tom, že zájemci o manažerskou kvalifikaci na vysoké úrovni, budou raději docházet na výuku než studovat online, aby mohli navzájem diskutovat, vyměňovat si zkušenosti a poznatky při práci ve skupinách nebo modelových cvičeních, které rovnou aplikují na konkrétní jim blízké situace za podpory lektorů. Ačkoliv budete docházet na semináře pouze o víkendu – nejedná se o distanční studium, ale o plnohodnotnou výuku.

Dopolední a odpolední bloky jsou navrženy tak, aby se studenti nepřetěžovali, zároveň se nenudili a dokázali bez udržet pozornost celý den. Obvykle se v dopoledních hodinách probírá teorie a po obědové pauze se přechází na praktická cvičení a případové studie. Diskuze s lektorem probíhá během celého dne a po skončení výuky mají studenti možnost i osobních konzultací s vyučujícím.

Tématické víkendové bloky přednášek jsou rozloženy do tří trimestrů (podzimní, zimní a jarní). Během druhého trimestru student začíná pracovat na své závěrečné práci.

IT podpora výuky, studijní materiály

 • E-learningová platforma NEO – jako student, budete používat intuitivní e-learningovou platformu, kterou používají stovky škol a univerzit po celém světě.
 • Záznam z přednášek – Každý student může chybět, z tohoto důvodu zaznamenáváme všechny lekce, aby byly studentům kdykoliv k dispozici (přístup k videím a MP3 a je studentům umožněn přes e-learningový systém).
 • Handouty prezentací dostanete před začátkem každé výuky.
 • Můžeme zapůjčit notebooky či poskytnout další studijní pomůcky.

Záruka kvality

 • Každá specializace je vyučována pečlivě vybraným lektorem – profesionálem ve svém oboru, jehož bohaté pracovní zkušenosti zaručí studentům nejlepší možné vzdělávací služby.
 • Ke každému kurzu MBA nabízíme za určitých podmínek kurzy navíc, kterých se studenti mohou účastnit bez dodatečných nákladů.
 • Všechny naše MBA programy jsou akreditovány, to může mít pro studenty několik významných výhod.

V jakém jazyce chcete studovat?

 • V českém, anglickém nebo ruském jazyce.
 • Kombinovaná forma: přednáší a diskutuje se v českém jazyce, ale podkladové materiály jsou v anglickém.Závěrečnou práci požadujeme v angličtině. Studenti lépe udrží pozornost při lekci v rodném jazyce a zároveň si otevřou možnost získat druhý MBA diplom ze zahraniční univerzity (kontaktujte nás pro více informací) – tzv. double degree program.

Specializované MBA programy:

 1. Executive MBA
 2. MBA v cestovním ruchu a pohostinství
 3. MBA pro realitní trh a development
 4. MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy
 • Executive MBA přináší především komplexní pohled na vedení společnosti, soft skills manažera, nabízí obchodní simulace Capsim, které jsou typické pro drahé zahraniční programy s mnoho dalších znalostí, které jsou užitečné pro střední a vyšší management.
 • MBA v cestovním ruchu a pohostinství přinese znalosti jak založit a vést cestovní kancelář od A do Z bez touroperátorských služeb, jak analyzovat a nastavit strategii cestovní agentury, jak efektivně dělat MICE a příjezdový turismus, jak vytvořit a udržet úspěšný koncept hotelu či restaurace a jak získávat klienta aktivním způsobem (a ne pouze čekáním na rezervaci přes web či booking.com), předá informace o tom, jak provádět marketing a zajistit vše po stránce podpory a IT a především předá studentovi souvislosti zmíněných oblastí a jak je využít k zlepšení.
 • MBA pro realitní trh a development dodá studentovi všechny klíčové znalosti počínaje vytipováním a analýzou příležitosti, přes přípravu projektu, jeho ocenění, získání financování, realizaci, marketing & brokerage, až po správu nemovitostí pro efektivní řízení její hodnoty.
 • MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy předá důležité znalosti pro různé druhy vyjednávání a veřejných projevů, k tomu jak reagovat na špatné zprávy, jak analyzovat a prosazovat bezpečnost státu, jak funguje a jak je organizována EU, co jsou finanční krize a jak souvisí s hospodářským cyklem, jak se chovat ve společnosti a mnohé další.

Témata seminářů jednotlivých MBA programů

Společné semináře

 1. Metodologie výzkumu (psaní závěrečné práce, Word a Excel)
 2. Účetnictví
 3. Marketing
 4. Řízení lidských zdrojů
 5. Management
 6. Právo

 

+  každá specializace je definována dalšími 6-7 víkendy:

Executive MBA

 1. Bankovnictví
 2. Firemní a projektové financování
 3. Finanční trhy a krize
 4. Finanční analýza
 5. Projektový management
 6. Capsim Business simulace (2 víkendy)

Více informací o programu

MBA v cestovním ruchu a pohostinství

 1. Management výjezdního turismu (dva víkendy)
 2. MICE a  management příjezdového turismu
 3. Pohostinství (hotely a restaurace)
 4. Prodej, podpora a IT zázemí pro cestovní ruch (dva víkendy)

Více informací o programu

MBA pro realitní trh a development

 1. Bankovnictví
 2. Projektový management
 3. Oceňování nemovitostí
 4. Projektové financování a financování nemovitostí
 5. Stavebnictví a architektura
 6. Správa nemovitostí

Více informací o programu

MBA pro diplomacii a mezinárodní vztahy

 1. Národní bezpečnost
 2. Finanční krize
 3. Evropská etiketa a protokol
 4. Evropská unie
 5. Mediace a vyjednávání
 6. Média a veřejné vystupování

Více informací o programu

Široká nabídka placených stáží pro naše studenty po celém světě

algoos-work-and-travel

Naši studenti mohou využít služeb společnosti “Algoos Study, Work and Travel”, se kterou mohou vycestovat za zkušenostmi do celého světa. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky stáží v mnoha zemích po celém světě i získat manažerskou pozici za adekvátní odměnu.

Závěrečná práce

Student musí napsat a odevzdat závěrečnou práci. Vedoucí práce mu bude radit a pomáhat. Zaměření práce si student vybere na základě svých profesních zájmů s ohledem na další kariérní vývoj v kontextu témat MBA studia. Vhodného vedoucího práce vybere studijní oddělení CBU po diskusi se studentem. Závěrečná práce může mít různé formy: strukturu moderní diplomové práce, business plánu, případové studie, případně zprávy nebo kombinací uvedených možností. Pravidla k formátování a struktury práce, budou probírány během semináře: metodologie výzkumu.

Získání titulu MBA

 • po absolvování víkendových seminářů,
 • odevzdání a obhajobě závěrečné práce před komisí (diskuse nad tématem).

Nemine Vás ani slavnostní předání diplomů – promoce.

Požadavky

 • Maturita a manažerská praxe či vyšší vzdělání (Bc.)
 • Vyplněná smlouva o studiu
 • Školné ve výši Kč 90.000,- (s možností bezúročného splátkového kalendáře)

Napište si nezávazně o více informací

Rádi se Vám ozveme telefonicky (pak prosím uveďte své číslo s časy vhodnými pro rozhovor) nebo emailem do 24 hodin.

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

Overview of MBA specializations

Why MBA at CBU?

Fulltime courses during weekends

We are sure that managers who are serious about their MBA qualification prefer to study in a classroom, discuss with each other, exchange experiences, or work in groups to accomplish specific tasks given by the lecturer. That is why we do not offer online MBA programes.

 • Students study on Saturday and Sunday from 9h to 17h with one hour of lunch-break.
 • During late afternoon (17h – 19h) is a time window for discussion with the lecturer (optional – based on student requests).

The morning and afternoon blocks are designed in such a way that students can keep their attention whole day and do not get bored. Typically with theory in the morning and case studies o learn using theory during afternoon.

Premium services as recorded classroom lectures at YouTube and much more

 • Recorded lectures onm YouTube – Every student may miss a lecture for business or private reasons and that is why we offer records of all lectures for replay by our students and upload them to YouTube (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • We also prepare podcasts in MP3 (accessible with other study materials through our e-learning platform).
 • NEO E-Learning platform – As a student you will use e-learning platform used by hundreds of schools and universities worldwide.
  • Students can contact lecturer through email or skype (each weekend there are several hours dedicated just for discussion to ensure personal approach).
 • Refreshments are available during whole weekend.

Quality assurance:

 • Each specialization courses are taught by lecturers with experience in given sector. We chose the right lecturers for each specialization even in core subjects to give the students best education service possible.
 • To each MBA course we offer in specific circumstances extra classes you may attend at no additional cost. Satisfied and happy students are key to success of all of us!
 • Our MBA programs are all accredited.

Single / Combined language MBA

 • Combined studies in two languages:
  • In our typical class lecturers speak in Czech language, all study materials in English (only for czech speaking student groups. It is much easier to keep attention during lectures while still forcing all students to keep track of the English terminology.
  • Having all materials in English and writing thesis in English gives the edge to students interested in double degree MBA programmes we are preparing.
  • However, those who do not need such double degree diplomas in the future, can write the thesis in Czech language.
 • Single language studies:
  • Czech, English or Russian only MBA lectures are optional and we offer them. Please contact us for more details.

Specialization extras making our MBA programs very special

CBU offers these specializations:

 1. Executive MBA
 2. MBA in Tourism, Hospitality and Event management
 3. MBA in Real Estate & Development
 4. MBA in Diplomacy and International Relations

Each specialization has its specifics and are well ahead of other MBA programs in the Czech Republic.

 • For example we offer cheapest fulltime Executive MBA that includes two weekends of Capsim business simulations which is usually offered by much more expensive foreign MBA programs. They will also such details as arranging import and export financing.
 • Students of the MBA in Tourism, Hospitality and event management will learn how to build and run own travel agency from A to Z  including writing contracts with hotels. They will learn how to create a concept of a hotel or a restuarant and how to keep it.
 • Students of Real estate MBA will learn how to value real estate, arange project financing for a development project and manage all risks. In project management class the students will be constructing houses.
 • Students of MBA in Diplomacy and International Relations will learn how to negotiate, manage public speaking and how to react to negative events. Will learn about European Union and etiquette. Discussing terrorism and migration is a matter of course.

Request study plan and more details using this form

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha

MBA programmes and lecture topics

List of Common Core Courses Required for All MBA Specializations:

 1. Research Methodology (Dissertation writing, Word and Excel)
 2. Accounting
 3. Marketing
 4. Human Resources
 5. Management
 6. Law Course

+  6 weekends of specialized courses for each MBA specialization (Executive MBA offers 7 extra weekends making 13 total)

Executive MBA

 1. Banking
 2. Corporate and Project Finance
 3. Financial Markets and Crises
 4. Financial Analysis
 5. Project Management
 6. Capsim Business Simulations (two weekends)

MBA in Hotel, Tourism and Event Management

 1. Outgoing Tourism Management (two weekends)
 2. MICE and Incoming Tourism Management
 3. Hospitality Tourism
 4. Sales, Support and Background Information for Tourism Sector (two weekends)

MBA in Real Estate Development

 1. Banking
 2. Project Finance
 3. Real Estates Appraisal
 4. Facility Management
 5. Construction and Architecture
 6. Project Management

MBA in Diplomacy and International Relations

 1. National Security
 2. Financial Crises
 3. European etiquette and protocol
 4. European union
 5. Mediation and negotiation
 6. Media and Public speaking

The Capstone project (Master thesis)

Candidates are required to submit a capstone project on an approved topic long about 50 pages. The thesis should offer an original application of knowledge in the area of management and should demonstrate the candidate’s ability to integrate rigorous academic analysis with practical real-world relevance and application within topics covered by this course.

Possible forms

The chosen subject should be viewed in light of future career plans. Students have been offered positions as a direct result of their MBA Capstone project. The Capstone project can take many forms:

 • a research based thesis (a dissertation with 30,000 words),
 • business plan,
 • case study or
 • report or
 • indeed a combination of elements of these.

Since many students chose typical Master thesis format (about fifty pages long text) we have prepared a TEMPLATE to be followed.

A tip for you

A very popular option amongst students is to work with an organisation on a project that will add value to its business. The output is a substantial report combining the student’s experience and MBA knowledge to provide research, analysis and recommendations. The supervisor works with students to facilitate engagement.

Award of MBA

 • Complete all courses
 • Write a thesis
 • Thesis defense / student – committee discussion about the capstone project /

Admission process

 1. Fill in the application form, pay 150 EUR (50 EUR for EU countries) application fee to our bank account.
 2. Send scan of signed application form and scan of receipt of payment of the application fee to mba@cbuni.cz. We will write you within few days.
 3. After that fill in the contract and send two signed copies to our address (one will be for you after the director will sign it) and a scan it and send it to mba@cbuni.cz.  Minimum Bachelor degree holder
 4. We will send you study confirmation and login to e-learning system when we receive first or full payment.

Request study plan and more details using this form

Váš email (vyžadován) - Your Email (required)

Vaše zpráva - Your Message

captcha